Notacja dużego O - klucz do zrozumienia wydajności algorytmów

Wstęp

Kiedy zaczynasz swoją przygodę z programowaniem, bardzo szybko napotkasz na pojęcie "wydajności algorytmów".

Jak możemy zmierzyć, czy dany algorytm jest "dobry" lub "szybki"?

Z ratunkiem przychodzi notacja Big O – matematyczny sposób na opisanie, jak szybko rośnie czas wykonania algorytmu lub zajętość pamięci w zależności od wielkości danych wejściowych. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, czym jest notacja Big O i jak może ona pomóc w projektowaniu lepszych algorytmów.

Czym jest notacja Big O?

Notacja Big O opisuje najgorszy możliwy scenariusz wydajności algorytmu, nie biorąc pod uwagę stałych czy mniejszych operacji, które mają niewielki wpływ na działanie algorytmu przy dużych danych.

Daje to obraz, jak algorytm skaluje się z rozmiarem danych wejściowych. Notacja ta jest kluczowa przy ocenie złożoności czasowej (czas wykonania) oraz złożoności przestrzennej (zajętość pamięci).

Najczęściej spotykane złożoności w Big O

Kolejność nie jest przypadkowa. Od najlepszej do najgorszej złożoności:

 • O(1) – Złożoność stała: Czas wykonania nie zmienia się wraz ze wzrostem danych wejściowych. Przykładem może być dostęp do elementu tablicy przez indeks.
 • O(log n) – Złożoność logarytmiczna: Czas wykonania rośnie logarytmicznie wraz ze wzrostem danych wejściowych. Algorytmy działające na tej zasadzie to na przykład wyszukiwanie binarne.
 • O(n) – Złożoność liniowa: Czas wykonania rośnie liniowo wraz ze wzrostem danych wejściowych. Przykładem może być znalezienie maksymalnej wartości w nieposortowanej tablicy.
 • O(n log n) – Złożoność liniowo-logarytmiczna: Występuje często w efektywnych algorytmach sortowania, takich jak sortowanie szybkie (quicksort).
 • O(n^2) – Złożoność kwadratowa: Czas wykonania rośnie proporcjonalnie do kwadratu wielkości danych wejściowych. Przykładem są proste algorytmy sortowania, takie jak sortowanie bąbelkowe.
 • O(2^n) – Złożoność wykładnicza: Czas wykonania rośnie wykładniczo wraz ze wzrostem danych wejściowych. Algorytmy o takiej złożoności szybko stają się niepraktyczne dla większych danych. Przykładem może być problem komiwojażera rozwiązany metodą brute force.
 • O(n!) – Złożoność silniowa: Czas wykonania rośnie z silnią wielkości danych wejściowych. Przykładem jest generowanie wszystkich możliwych permutacji zbioru.

Dlaczego notacja Big O jest ważna?

Rozumienie notacji Big O jest kluczowe dla programistów z kilku powodów:

 • Porównywanie algorytmów: Pozwala na obiektywne porównanie wydajności różnych algorytmów rozwiązujących ten sam problem.
 • Optymalizacja: Pomaga zidentyfikować "wąskie gardła" w kodzie i wskazuje, gdzie należy skupić się na optymalizacji.
 • Skalowalność: Daje wgląd, jak algorytm będzie zachowywał się przy dużych danych, co jest kluczowe przy projektowaniu skalowalnych systemów.

Jak wyliczyć złożoność czasową dla przykładowego algorytmu?

Aby wyliczyć złożoność czasową dla przykładowego algorytmu, należy przeanalizować, jak liczba operacji, które musi wykonać algorytm, skaluje się wraz ze wzrostem rozmiaru danych wejściowych. Proces ten obejmuje identyfikację wszystkich pętli, wywołań rekurencyjnych, operacji sekwencyjnych i innych struktur kontrolnych w kodzie, które wpływają na czas wykonania. Oto kroki, które pomogą Ci w tej analizie:

1. Zidentyfikuj najbardziej dominujące operacje

Znajdź operacje, które mają największy wpływ na czas wykonania algorytmu, takie jak pętle, wywołania rekurencyjne, lub operacje matematyczne wykonujące się w zależności od rozmiaru danych wejściowych.

2. Analiza pętli

Oceń, jak zmienia się liczba iteracji każdej pętli w zależności od rozmiaru danych wejściowych. Na przykład: Pętla, która wykonuje się n razy dla n elementów danych wejściowych, ma złożoność O(n). Zagnieżdżone pętle, gdzie każda pętla wykonuje się n razy, mają złożoność O(n^2).

3. Analiza wywołań rekurencyjnych

Jeśli algorytm wykorzystuje rekurencję, zidentyfikuj wzór rekurencji i zastosuj odpowiednie metody do określenia złożoności czasowej, np. drzewo rekurencji lub twierdzenie mistrza dla algorytmów dziel i zwyciężaj.

4. Zsumuj złożoności

Jeśli w algorytmie występuje więcej niż jedna dominująca operacja, sumuj ich złożoności. Należy jednak pamiętać, że w notacji Big O zachowujemy tylko dominujące wielkości, ignorując te niższego rzędu i stałe.

5. Przykład: Analiza złożoności

Weźmy pod lupę prosty algorytm szukający maksymalnej wartości w niesortowanej tablicy:

 • Przypisanie max_value = data[0] i zwrócenie max_value wykonuje się w czasie stałym, czyli O(1).
 • Pętla for przechodzi przez każdy element listy raz, co daje nam O(n) dla n elementów w tablicy.
 • Wewnątrz pętli, operacje porównania i przypisania również wykonują się w czasie stałym, ale ponieważ ich czas wykonania jest znacznie mniejszy niż całkowity czas działania pętli, nadal mówimy, że dominującą złożonością tego algorytmu jest O(n).

Podsumowując, główną zasadą przy wyliczaniu złożoności czasowej jest zrozumienie, jak liczba operacji zmienia się wraz z rozmiarem danych wejściowych. Pamiętaj, że analiza ta wymaga zrozumienia logiki algorytmu i potrafi być bardziej skomplikowana dla zaawansowanych algorytmów wykorzystujących np. rekurencję czy złożone struktury danych.

Czy algorytm z lepszą (niższą) złożonością czasową jest zawsze szybszy od algorytmu z gorszym Big O?

Nie! Nie zawsze algorytm z lepszą (niższą) złożonością czasową będzie szybszy od algorytmu z gorszą (wyższą) złożonością czasową dla dowolnego rozmiaru danych. Notacja Big O opisuje zachowanie algorytmu w kontekście jego skalowania, czyli jak czas wykonania (ilość operacji) zmienia się wraz ze wzrostem rozmiaru danych wejściowych, skupiając się na najgorszym scenariuszu.

Istnieje kilka czynników, które mogą wpływać na rzeczywistą szybkość algorytmów:

 • Stałe czasowe: Algorytm o gorszej złożoności czasowej może mieć lepsze stałe czasowe w swojej implementacji i być szybszy dla mniejszych zestawów danych. Na przykład, algorytm z złożonością O(n log n) może być wolniejszy od algorytmu O(n^2) dla bardzo małej ilości danych z powodu większej konstanty czasowej lub większej nakładu pracy przygotowawczej.
 • Koszty ukryte: Algorytm z "lepszym" Big O może mieć dodatkowe koszty ukryte, takie jak większe zużycie pamięci lub kosztowne operacje inicjalizacyjne, które nie są bezpośrednio odzwierciedlone w analizie Big O.
 • Typ danych wejściowych: Rzeczywista wydajność algorytmu może zależeć od typu i charakterystyki danych wejściowych. Pewne algorytmy mogą być lepiej dostosowane do specyficznych wzorców danych niż inne.
 • Optymalizacje sprzętowe: Specyfika implementacji algorytmu może lepiej korzystać z optymalizacji sprzętowych, takich jak lepsze wykorzystanie pamięci podręcznej, co może znacznie wpłynąć na czas wykonania.
 • Przypadki najgorsze vs. średnie: Notacja Big O skupia się na najgorszym możliwym scenariuszu, ale w praktycznych zastosowaniach, średni czas wykonania algorytmu dla typowych danych wejściowych może być bardziej istotny. Niektóre algorytmy, które mają gorszą teoretyczną złożoność czasową w najgorszym przypadku, mogą działać szybciej średnio.
Autor
Karol Dworakowski
Programista, który odkrył w sobie pasję dzielenia się wiedzą.
Kontakt

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się do mojego newslettera!
Otrzymasz informacje o najnowszych wpisach, które poszerzą Twoją programistyczną wiedzę i przybliżą Cię do celu.
*Zero spamu, zero sztuczek - Twój adres jest bezpieczny!